ERZURUM'DA 'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI' ÇALIŞTAYI

.

 

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün yararlanıcısı olduğu 'Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi' kapsamında Erzurum'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 4. Çalıştayı" başladı.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, başkanlığında,  pandemi kuralları çerçevesinde Çocuk Destek  Merkezinde  düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı'na, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,  sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve akademisyenler  katıldı.

Çalıştayın açılış konuşması yapan ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2021-2025 dönemi için politika önceliklerini ortaya koyulduğunu belirterek, , ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV.  Ulusal Eylem Planının" 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girdiğini anımsattı.

 Çalıştayın 3 gün süreceğini belirten İlbaş, Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mücadele edilmesi gereken önemli bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmekte; kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda daha aktif ve üretken olmasının önüne geçtiği gibi toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden geri kalmasına neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir.  Dolayısıyla çalışmaların, disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir.  Bilindiği üzere; iç hukukumuzda şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 6284 sayılı Kanuna İlişkin Uygulanma Yönetmeliği ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.  Bu düzenlemeler de pek çok maddesiyle şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunması hususunda kurumlar arası koordinasyona ve bütüncül yaklaşıma referans vermektedir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde, ilgili kurum kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin hizmet sunulması hedeflenmiştir. Çalıştayımıza destek veren tüm yönetici ve katılımcılarımıza teşekkür ederim’’ dedi.

İlbaş’ın konuşmasının ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli Sosyolog Gamze Münteha Aydın, il eylem planına ilişkin sunum yaptı.

Konuşmaların ardından çalışma grupları oluşturularak, raporlama ve analiz çalışmalarına başlandı.

Çalıştayın 21 Ekim’de sona ereceği bildirildi.

 

Başlık

 


Başlık